Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení koncentrace 3

Energické dýchání: Posaďte se a uvolněte se. Zavřete oči a očistěte svou mysl. Provádějte kontrolované dýchání a představujte si, že vzduch, který vdechujete, je energie jasně zbarvená vaši oblíbenou barvou. Představujte si, že vzduch, jenž vydechujete, je kouřově šedý, plný toxického odpadu. Je to očisťovací cvičení. Stimuluje čakry k příjímání energie při nádechu a očištění od negativní energie při výdechu.

Pozn.: Při těchto cvičeních koncentrace nebuďte pokud možno napjatí, vše se děje v mentální rovině. Ze začátku budete mít pocit, že musíte mysl napnout k prasknutí, abyste přestali přemýšlet, ale časem zjistíte, že opak je pravdou. Navyknete-li si na to, očišťování mysli je velmi uvolňující.

Strav transu

Když dosáhnete hlubokého stupně relaxace a mentálního zklidnění, bude vám připadat vaše tělo velmi, velmi těžké. Tato tíha je hlavním příznakem toho, že v okamžiku kdy se dostáváte do transu, přecházejí vaše mozkové vlny z frekvence Beta na Alfa rytmy. Stav transu je způsoben hlubokou fyzickou a mentální relaxací. Není na tom nic divného nebo nadpřirozeného. Jednoduše to znamená, že zatímco vaše tělo upadlo do stavu spánku, vaše vědomá mysl je plně bdělá.

Jak dosáhnout transu

Provádějte relaxační cvičení a zklidnění mysli prostřednictvím kontrolovaného dýchání. Představte si, že ve tmě slézáte po žebříku. Nevizualizujte žebřík, pouze si představte, jak se při tom cítíte. Při výdechu cítíte jak vašima imaginárníma rukama ( viz dále ) slézáte jednu nebo dvě příčky žebříku. Při nádechu cítíte, jak zůstáváte na žebříku v klidu. Co potřebujete je efekt mentálního sestupu ve vaši mysli. Úroveň vaši mozkové aktivity by se tak měla změnit z bdělých rytmů beta na rytmy usínání alfa nebo rytmy hlubokého transu theta. V okamžiku, kdy úroveň mozkové aktivity dosáhne alfa rytmu, upadnete do transu. Pokračujte tak dlouho, dokud se to nepodaří. Čas potřebný k dosáhnutí transu je proměnlivý v závislosti na zkušenosti, kterou máte s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním.

Pozn.: jakmile pocítíte tíhu, přestaňte se cvičením mentálního sestupu. Nemáte-li rádi žebřík, představte si, že jste ve výtahu, který klesá, když vydechujete, a stojí při nádechu. Nebo si představte, že jste pírko, které se snáší při výdechu a zůstává ve stejné výšce při nádechu. Jak jsem již konstatoval, efekt mentálního sestupu potřebujete ke snížení úrovně vaši mozkové aktivity. Tento efekt ve spojení s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním způsobí upadnutí do transu. Abyste dosáhli pocity klesání, můžete si vymyslet jakýkoliv scénář.

A takto vypadá stav transu: Všechno je tišší a cítíte se jako kdybyste byli v daleko větším prostoru. Po těle máte velmi lehký pocit bzučení. Všechno se zdá být jiné. Je to trochu jako kdyby vám někdo ve tmě položil lepenkovou krabici přes hlavu, cítíte změnu atmosféry. Všechno se zdá být neostré a rozmazané. Když jste ve stavu transu, všechny ostré zvuky jsou jako fyzický úder na solar plexus.

Stav hlubokého transu

Úroveň transu, jaké dosáhnete, závisí do velké míry na vašich schopnostech relaxace a koncentrace a síle vůle. Abyste dosáhli hlubokého transu, tj. theta rytmy a níž, musíte se při mentálním sestupu podporovaném kontrolovaným dýcháním koncentrovat daleko více a daleko déle. První stupeň transu tj. pocit tíhy, je pro projekci dostatečně hluboký. Velmi nedoporučuji snažit se dostat do hlubšího než jen lehkého transu dříve, než máte se stavem transu hojnost zkušeností.

Jak poznám, že jsem ve stavu transu? Existují čtyři velmi nápadné příznaky.

  1. Nepříjemný pocit chladu, který vás neroztřese, spojený s rovnoměrnou ztrátou tělesného tepla.

  2. Po mentální stránce se budete cítit velmi volně a všechno se bude zdát extrémně pomalé. Myšlenkové procesy se zpomalí, jako kdybyste dostali umrtvující injekci.

  3. Budete se cítit odpojeni od svého těla - silný pocit vznášení se a vše se zdá být hrozně daleko.

  4. Úplná fyzická paralýza ( ochrnutí )

Pozn.: Tyto čtyři příznaky dohromady znamenají, že jste upadli do stavu hlubokého transu. Nezaměňujte to se slabým pocitem vznášení, který občas nastane při lehkém transu, při uvolnění astrálního těla. Nebo s menší ztrátou tělesného tepla v důsledku dlouhého sezení bez pohybu a mírnou paralýzou ( tíhou ). Vjemy hlubokého transu jsou zcela nepříjemné a nezaměnitelné. Dostat se do stavu hlubokého transu je velmi obtížné, neboť potřebujete vysoce vyvinout schopnosti relaxace, koncentrace a transu, velkou sílu vůle a mnoho mentální energie. Nemůžete do něj upadnout čistě náhodou.

Jestliže máte strach, že klesnete příliš hluboko, pamatujte: Kdykoliv to můžete přerušit. Koncentrujte všechnu svou vůli na pohyb svých prstů. Jakmile dokážete pohnout prstem, ohněte ruku, pohněte paži, zatřeste hlavou, zkrátka oživte své tělo; vstaňte a chvíli se procházejte sem a tam. Strach z upadnutí do hlubokého transu by neměl být s těmito cvičením problém. V meditačních skupinkách jsem viděl mnoho lidí, kteří upadli do lehkého transu a nebyli schopni dostat se zpátky. Obvykle se našel nějaký dobrý člověk, který na ně mluvil nebo masíroval jejich zápěstí atp., aby jej probudil zpět do reality. To je zbytečné a je to výsledek špatného tréninku, tj. žádná cvičení koncentrace nebo vůle. Dotyčný člověk se pouze domnívá, že nemůže zpět, a tak se ani příliš nesnaží. Je to také dobrý způsob, jak získat pozornost ve skupince.

Pozn.: vaše mysl je neobyčejně výkonná a má nesmírné prostředky. Dokáže cokoliv bez omezení, je-li vytrénována, ovládnuta a důkladně motivována.

Expanze energetického těla

V určitém bodě po upadnutí do transu pocítíte mírné ochrnutí. To je brzy doprovázeno prohlubujícími se vibracemi a bzučením. Můžete mít také pocit, že jste velcí a nadmutí. Paralýza, vibrace a pocit nafouknutí jsou symptomy expanze energetického těla a uvolnění těla astrálního. Je to součást normálního spánkového procesu. Energetické tělo expanduje a otevře se za účelem shromažďování a uschování energie. Během toho se astrální tělo uvolní a vznáší se mírně mimo fyzické tělo.

Nenucenost transu

Mnoho lidí předčasně přeruší projekci prostě proto, že nejsou zvyklí na stav transu. Myslí si, že je to pouze krátce otevřené okno do astrální dimenze. To jednoduše není pravda. Zůstanete-li po vstupu do transu mentálně i fyzicky klidní, můžete jej udržovat celé hodiny. Během meditace jsem pravidelně trávil několik hodin ve stavu transu. Jestliže si po upadnutí do transu myslíte: "Sláva! Podařilo se to!…Jsem transu! Honem něco podniknout…dřív, než to skončí!", je jisté, že se to přeruší! Stav transu se ukončí prostým aktem nadměrného rozrušení, tj. porušení relaxace a mentálního klidu. Jako dobrý nápad se jeví trávit čas ve stavu transu pouze kvůli navyknutí, ještě předtím, než se pokusíte o projekci. Pouze relaxujte, zůstaňte klidní, soustřeďte se na dýchání a udržujte se v transu. Neskončí to dříve, než si budete sami přát. Zvykněte si na ten pocit. Když se cítíte při této činnosti pohodlně, cvičte v transu shromažďování energie a stimulaci čaker ( viz dále ).

Pozn.: nemusíte být v transu, abyste se naučili pracovat s energií nebo čakrami, v transu to jde pouze lépe.

Cvičení transu může být prováděno v leže, ale nejlepší je pohodlné křeslo s opěradly. Vaše astrální tělo se ve stavu transu uvolní; zkoušejte zdvihat své astrální paže a nohy. Používejte k tomu rukou, jak je vysvětleno v dalším oddílu. Soustřeďte se a pociťujte své vědomí v paži a pomalu ji zdvihejte volně od těla. Když to provádíte, můžete cítit lehké lechtání nebo omezenou závrať uvnitř vaši paže nebo nohy. Zdvihněte svou astrální paži a podívejte se na ni zavřenýma očima, nehýbejte však svaly. V tomto stavu můžete být schopni vidět skrze zavřená oční víčka, nemějte však strach, pokud tomu tak není - schopnost se dostaví později. Zdvihání vašich astrálních paží je dobrý cvik pro projekci. Později budete využívat tyto astrální paže k tomu, abyste vytáhli astrální tělo ven z fyzického.

Hmatové představy

Hmatové představy jsou vjemy nebo pocity lokalizovaného tělesného uvědomění. Vaše ruce jsou velmi úzce spojeny s vašim tělesným uvědoměním. Jsou schopny velice dobře pociťovat každou část vašeho těla. Imaginární ruce, popsané dále, jsou pouze rozšíření tohoto uvědomění. Jestliže potřebujete cítit uvědomění jakékoliv části vašeho těla, představujte si, že se vaše reálné ruce snaží dotknout této oblasti. Poté využijte uvědomění, které tímto způsobem v dané oblasti vznikne, k představě, že se tam nacházejí vaše imaginární ruce.

Nechte oči zavřené a ruce držte naproti svému obličeji ve vzdálenosti asi 30cm. Soustřeďte se, pociťujte, kde jsou, a pokuste se je vidět skrze tmu za vašimi víčky. Překřižte svá zápěstí, pomalu jimi pohybujte kolem, otočte ruce, otevřete a sevřete v pěst. Usilovně se dívejte, soustřeďte se, jako byste se snažili dívat ve tmě, a svým vnitřním okem spatříte nezřetelný pohybující se stín vašich rukou a paží.

Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem pravé ruky špičky vašeho nosu. Zjistíte, že i se zavřenýma očima dokážete položit prst přesně na jakoukoliv část vašeho těla. Vyzkoušejte si to, položte svou skutečnou ruku na různé části vašeho těla. Víte stále přesně, kde přesně se vaše ruce nacházejí, cítíte a uvědomujete si, kde jsou. Pozorujete-li, co se odehrává ve vaši mysli, zjistíte, že si uvědomujete část svého těla, které se chcete dotknout, od okamžiku, kdy se k tomu rozhodnete. Procházejte tímto způsobem celé své tělo a zvykejte si na pocity uvědomění, které takto v různých jeho oblastech vznikají. Děje se toto: Část vaši mysli se přemístí a odhalí vám oblast, které se chcete dotknout, aby usměrnila vaši ruku přesně na toto místo. Vaše mysl přemístí na dané místo část svého vědomí a chová se jako domovský maják pro vaši ruku. Schopnost přemístit tímto způsobem vaše vědomí do rozličných částí těla je nezbytná pro práci s energií a popisovanou metodou projekce.

Pozn.: Nemusíte tyto ruce vizualizovat, tzn. vidět je nebo si představovat, že je vidíte. Vše probíhá na základě hmatu,ne zraku. Musíte být schopni představy, že je cítíte něco dělat, jako si zkoušíte některé jednoduché akce pouze v mysli. Původně jsem tuto techniku vyvinul pro slepé lidi.

Slepí lidé, jsou-li od narození slepí, nejsou schopni vizualizovat vůbec, zato mají velice intenzivní pocit tělesného uvědomění. Většina lidí, kteří vidí, má s jakýmkoliv druhem vizualizace také velké problémy a všechny technicky projekce záleží silně právě na této vizualizaci.Pro tento případ jsem vyvinul techniku projekce, která nezávisí na vizualizaci užité k vytlačení astrálního těla. Ukázalo se, že je o tolik jednodušší a úspěšnější než jiné techniky založené na vizualizaci, že jsem je pro oblibu této jednoduché hmatové techniky vypustil.

Pozn.: Slepí lidé nejsou slepí v astrální formě. Astrální tělo nemá žádné orgány jako takové, je to pouze bod vědomí. Astrální tělo, které vidíte během projekce, existuje pouze díky tvůrčím schopnostem podvědomí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář